Pesso Boyden System Psychomotor - terapeuttikoulutus

Symboliset uudet muistot!

Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) on kehon ja mielen yhteyttä hyödyntävä terapia - väline sisäiseen kasvuun, eheytymiseen ja hyvinvointiin.

Menetelmän filosofiassa yhdistyvät psykodynaaminen, kognitiivis-behavioristinen ja systeeminen näkemys yhdistettynä asiakaslähtöiseen työotteeseen. Kehon tarjoama tässä ja nyt -tieto ja kokemuksellisuus ovat keskiössä prosessin seuraamisessa. Työskentely tarjoaa perustellun teoreettisen viitekehyksen, joka auttaa asiakasta itseään säätelemään omaa terapeuttista prosessiaan.  Nykyaikainen tutkimustieto ajattelusta, tunteista, muistin ja aivojen toiminnasta tukee menetelmän teoreettista viitekehystä (mm. Winnette, P & Baylin, J. 2016).

lue lisää menetelmästä....

Terapeuttikoulutus alkaa ensimmäistä kertaa Suomessa kesällä 2019!

Pesso Boyden System Psychomotor -terapeuttikoulutus on harjoituspainotteista moduuliopetusta ja kestää vähintäin 3 vuotta. Huomaa! Voit hakea myös koulutusohjelman ensimmäisen vuoden osioon ja ratkaista myöhemmin ensimmäisen vuoden lopussa, halautko jatkaa toisen ja kolmannen vuoden kestävään osioon! Jokaisena kolmena vuotena on 8 lähiopetuspäivää (4 + 4 päivää). Lisäksi ohjelmaan kuuluu runsaasti käytännön harjoittelua omalla ajalla, omia PBSP-terapiaistuntoja sekä työnohjausta. Ideana on, että jokainen osallistuja saa työkaluja, joita voi integroida omaan työhön heti koulutusohjelman alettua.

Kenelle koulutusohjelma sopii? Mitä se tarjoaa?

Koulutus sopii sinulle,joka olet koulutettu terapeutti ja haluat kehittää ammattitaitoasi uudelle tasolle. Haluat integroida PBSP-terapiasta osia omaan työotteeseesi tai haluat oppia ohjaamaan kokonaisia PBSP-terapiaistuntoja asiakkaillesi. Koulutus tarjoaa välineitä sekä ryhmäterapiaan että yksilöterapiaan. Oleellista on, että sinulla on hyvä tietopohja ihmisen psyyken toiminnasta ja sen häiröistä.

Koulutusohjelma sopii myös muille ihmissuhdealoilla toimiville, kuten opettajille, työnohjaajille, valmentajille ja sielunhoitajille, joille PBSP tarjoaa uutta laajempaa ymmärrystä ja syvyyttä ihmisyydestä oman työn tueksi.

Koulutusohjelma tarjoaa myös vaikuttavan tuen oman henkilökohtaisen kasvusi tueksi. Se auttaa sinua astumaan entistä vahvemmin omaan potentiaaliisi, tukee hyvinvointiasi ja iloa toteuttaa sinulle merkityksellisiä asioita elämässäsi. Kuten menetelmän kehittäjä Albert Pesso sanoi: "Olemaan onnellinen epätäydellisessä maailmassa."

Koulutus toteutetaan englannin kielellä.

 

Koulutusohjelman runko

Koulutusvaihe 1: Vuosi 2019

Koulutuksen avaus, teoriaa ja harjoituksia

26.-29.6.2019, Helsinki, ohjaajana Arnoud van Buuren Hollanista

 • PBSP:n historia; mielihyvä, tyydyttyneisyys, merkitys ja yhteys; viisi kehitystehtävää (paikka, suojelu, rajat, tuki, hoiva); muisti ja sen kolme eri laatua; neurobiologiaa; avoin mahdollisuuksien kenttä; kehon kieli; refleksi-rentoutusharjoitus; kolme liikelaatua; vastaavuus, muoto ja vastamuoto; energia-toiminta-vuorovaikutus-merkitys; kontakti-vetäytyminen; harjoituksia piirissä; elekieliharjoituksia; rakennelma; uteliaisuuden johtama tietoinen liike; positiivinen vaste; mikroseurannan esittely.
 • Kirjallisuutta ja kotitehtäviä. Ohjeita harjoitteluun ja harjoitusten ohjaamiseen ryhmässä.

Koulutuspaikka: Hotelli Ava, Karstulantie 6, Helsinki

Aikataulu:

ke 26.6. klo 10-18, aamukahvi/tee klo 9.30-10

to 27.6. klo 9-18

pe 28.6. klo 9-18

la 29.6 klo 9-16

Keholähtöinen työskentely, yleiset periaatteet, harjoituksia

 6.-9.11.2019, Helsinki, ohjaajana Sally Potter Englannista

 • terapeuttinen suhde + mahdollisuuksien kenttä; asiakkaan motiivi ja työskentelyn sopimus;  viisi kehityistarvetta (kertaus, aiheen syventäminen),  etäisyys  tilassa; harjoitus negatiivisesta vasteesta; harjoitus rajoista; ulkoistamisen tekniikka; vastalääke ja päinvastainen mahdollisuus; ideaaliset henkilöt; harjoitus ideaalisista vanhemmista; lähestyminen kontrolloidusti -harjoitus; mikroseuranta ja sen harjoittelua; rakennelma. Kesäkuussa annettujen tärkeimpien harjoitusten kertaus ja työnohjaus.

Todistus ensimmäisen vuoden opiskelusta 

Todistuksen saamiseksi edellytetään, että osaat käyttää kehon antamaa informaatiota apuna ja kehollisia harjoitteita tavoitteellisesti uuden muiston luomiseksi. Osaat ja ymmärrät myös PBSP:n teorian ja käytännöt. Sinulla on valmius jatkaa opiskeluasi eteenpäin vaiheeseen 2, jossa keskiössä on rakennelman ohjaaminen asiakkaalle.

 

Koulutusvaihe 2: Vuosi 2020 ja 2021

Teemana: Rakennelma ja sen elementit. Mikroseuranta, vaihtoehtoinen mahdollisuus, paikanpitäjät, prinsiipit.

4.-7.3.2020 opettajana Arnoud van Buuren

Rakennelma: aukot rooleissa, trauma, rajat, ihmisyyden ytimen (sielun) projektio

elokuu/ syyskuu 2020 (päivämäärät annetaan viim. marraskuussa 2019), opettajana Sally Potter

Päivät 17-20: Työnohjausta ja erikoisteemoja (päivämäärät määritellään myöhemmin)

Päivät 21-24: Työnohjausta ja loppukoe (päivämäärät määritellään myöhemmin)

Todistus toisen ja kolmannen vuoden opiskelusta

Todistuksen saamiseksi edellytetään, että osaat ohjata PBSP-terapiaistunnon (rakennelman) eri tyyppisille asiakkaille.

Koulutusvaihe 3: Vuodet 2021 ja 2022

Koulutusvaihe 3 on valmis, kun olet oman työsi tukena ottanut yhteensä 35 työnohjaustuntia sekä saanut vähintäin 4 omaa rakennelmaa koulutusohjelma-päivien ulkopuolella (myös ennen koulutusohjelmaa saamasi rakennelmat käyvät). ->

Valmistuminen kansainvälisesti hyväksytyksi PBSP-terapeutiksi©.

 

SUOMEN KOULUTUSOHJELMAN VASTAAVAT OPETTAJAT

Arnoud van Buuren, Lääket.tri, Psykoterapeutti

Hollanti

Tutustu Arnoud van Buureniin...

Sally Potter, BACP-akkredioitu parisuhdeterapeutti

Englanti

Tutustu Sally Potteriin...

OPISKELIJAKSI KOULUTUSOHJELMAAN

Ilmoittadu nyt koulutusohjelman ensimmäiseen vaiheeseen, vuoden 2019 osioon! Sinulla voi jo nyt tavoitteena olla koko koulutusohjelman suorittaminen, mutta voit myös päättää jatkosta vasta syksyllä 2019. Koulutuksessa sitoudutaan ensin yhdeksi vuodeksi, sitten kahdeksi vuodeksi ja viimeisessä vaiheessa valmistuminen riippuu omasta rytmistäsi ottaa työnohjausta. Huomaa myös, että koulutus tapahtuu pienryhmässä (ensimmäisenä vuonna max. 16 osallistujaa), joten varmista paikkasi ajoissa! 

Ilmoittautumislomakkeen lisäksi tee lyhyt CV (jos mahdollista, englanniksi) ja kerro itsestäsi, aiemmasta koulutuksestasi ja kokemuksestasi sekä motiivistasi osallistua tähän koulutukseen. Lähetä se sähköpostilla (tai laita ilmoittautumislomakkeen kommenttikenttään) riitta(at)viisaskeho.fi. Pääopettajat Arnoud van Buuren ja Sally Potter lukevat hakemuksesi, ja tarvittaessa esittävät tarkentavia kysymyksiä. Tämä varmistukseksi, että koulutus palvelisi sinun henkilökohtaista ja ammatillista kehitystäsi parhaalla mahdollisella tavalla.

On myös erittäin suositeltavaa, että tutustut työskentelyyn ennen koulutukseen sitoutumista. Seuraavat mahdollisuudet Suomessa:

 • PBSP -kokemuksellinen työpaja 18.5.2019, Helsinki, ohjaajana Sally Potter, lue lisää...
 • PBSP-seminaari 17.5.2019, Helsinki, ohjaajana Sally Potter, lue lisää...

HINTA:

VAIHE 1, VUODEN 2019 KOULUTUSPÄIVÄT (8 PÄIVÄÄ)

Kun ilmoittaudut ennen 23.5.2019:

 • rekisteröintimaksu 185,48 € + alv 24% = 220 € 
 • kesäkuussa 690 €, tämän jälkeen 230 €/kk (heinäkuu-joulukuu). Hinnat sis. alv 24%. Maksu mahdollinen myös kahdessa erässä (1035 € kesäkuu/ 1035 € marraskuu)
 • hinta yhteensä: 1846,77 € + alv 24% = 2290 €

Ilmoittautuminen 23.5.2019 jälkeen:

 • rekisteröintimaksu 241,94 € + alv 24% = 300 €
 • kesäkuussa 690 €, tämän jälkeen 230 €/kk (heinäkuu-joulukuu). Hinnat sis. alv 24%. Maksu mahdollinen myös kahdessa erässä (1035 € kesäkuu/ 1035 € marraskuu).
 • hinta yhteensä 1911,29 € + alv 24% = 2370 €.

On myös mahdollistaa laatia yksilöllinen, sinun elämäntilanteeseesi paremmin sopiva maksusuunnitelma. Kysy tästä ilmoittatumisen yhteydessä!

Kuukausimaksujen eräpäivä kuukauden 15. päivä tai sopimuksen mukaan.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Rekisteröintimaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että koulutus peruuntuu järjestäjän toimesta.

23.5. -25.6.2019 tulleista peruutuksista rekisteröintimaksun lisäksi kesäkuun maksuerä (690€/kk) on maksettava (vapautus lääkärintodistuksella).

Koulutusohjelman alettua (26.6.) olet sitoutunut koko vuoden 2019 koulutuspakettiin. Jos keskeytät koulutuksen ensimmäisen koulutusjakson (4 pv) jälkeen, laskutetaan sinulta yht. 1209,68 + alv 24% = 1500 € koulutuksen ensimmäisestä jaksosta. 

 

Koulutusvaihe 2 - vuodet 2020 ja 2021

Koulutuksen hinta on tarkoitus pitää samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Koulutusvaihe 3 - työnohjaus ja henkilökohtaiset PBSP-terapiaistunnot

On erittäin suotavaa, että keräät koulutukseen kuuluvia PBSP-terapiaistuntoja jo nyt, mm. kokemuksellisissa työpajoissa ja terapiapäivissä (yht. 4 kpl). 

Työnohjausta (yht. 32 h) on järjestettävissä pienryhmissä, pareittain tai nettipuheluiden välityksellä.  Koska tämä on ensimmäinen PBSP-terapeuttikoulutus Suomessa, kehitämme käytäntöjä opiskelun edetessä ja pyrimme pitämään kustannukset mahdollisimman kohtuullisina. Arviona, että työnohjauksen hinnaksi tulisi n. 3000-4500 €. Huomaa kuitenkin, että työnohjaus ei ole "suorittamista" vaan tarvittavaa terapiatyöhön ja vaativaan asiakastyöhön muutoinkin kuuluvaa tukea. Otat työnohjausta oman tarpeesi mukaisesti ja voit jaksottaa sen myös kolmea vuotta pitemmälle ajanjaksolle. Näin työnohjaus palvelee oman ammattitaitosi tasaista kehittymistä.

MIKSI TULLA MUKAAN KOULUTUKSEEN?

”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan tekniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia, joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.” – Bessel van der Kolk, MD

Asiakkaat myös Suomessa ovat kokeneet PBSP-terapiaistunnot vahvasti eheyttävinä. Rakennelma on vienyt omaa sisäisen eheytymisen prosessia selvästi havaittavan askeleen eteenpäin.

Palautetta Suomessa v. 2018 järjestetyistä PBSP-kokemuksellisista työpajoista:

"Erittäin ammattitaitoinen ja havainnollistava opetus sekä ryhmän osallistaminen siihen. Ilmapiiri, joka oli erityisen hyvä (kunnioittava, tilaa antava, turvallinen, salliva, hyvää tahtova). Hyvät järjestelyt (tulkkaus, sijainti, päivien rakenne, tarjoilut, majoitus jne.). Sain mm.: Omien prosessien esille nousua sekä eteenpäin menoa, työhön työkaluja sekä rakkautta ja iloa."

"Käytännön esimerkkejä trauman hoidosta. Oli kiinnostavaa kuulla erilaisia tarinoita ja nähdä taitavan terapeutin työskentelyä."

"Pääsin tutustumaan menetelmään käytännön ohjaustilanteita seuraamalla ja pääsin itse prosessoimaan myös omia vaikeita asioita ja sain niihin ymmärrystä ja koin todella vapautumista. Mahdollisuuteni käsitellä vaikeitakin asioita muuttui ja harjaantuessani muutan koko loppuelämääni ja monen muunkin läheiseni. Ryhmän tuki ja opettajan ammattitaito ja viisaus huippua."

Tule mukaan koulutukseen oman henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvusi vuoksi! Tule mukaan tuomaan tätä ainutlaatuista osaamista Suomeen pioneerien joukossa niin, että sinun erityisosaamisesi saa kukoistaa. Koulutusohjelmaan osallistuminen tarjoaa myös tukevan yhteisöllisen kokemuksen, joka tukee opittujen asioiden viemistä käytäntöön turvallisesti.

TUTUSTU MYÖS PBSP:HEN MAAILMALLA

USA: www.pbsp.com

Englanti: www.pessoboyden traininguk.com

Saksa: www.pbsp-institut.de

 

JÄRJESTÄJÄ, OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

Riitta Saarikko

puhelin 050 3676891

riitta(at)viisaskeho.fi

Lisätietoa Riitan toiminnasta...