Seminaariohjelma la 28.10.2017

Kaikille yhteinen ohjelma

Riitta Saarikko

kehotietoisuusvalmentaja, työnohjaaja STOry, MMT,

Rosen-terapeutti & Essential motion -ohjaaja

seminaarin vastaava järjestäjä, Elämäntaidefoorumi

kotisivut

Seminaarin toisen päivän avaus

& iltapäivällä yhteenvetoa seminaarin annista

Henna Tarjanne-Lekola

VTM, vuorovaikutuksen mahdollistaja, eheyttävän liikkeen ohjaaja

EHEYS -energian ja liikkeen keskus

kotisivut

Luennoitsijoiden ja työpajaohjaajien esittely

& iltpäivällä seminaarin yhteenvetoa

- juonto & mielenkiintoisia haastatteluja! 

Pirjo Salo

kehotietoisuusvalmentaja, Rosen-terapeutti, Essential motion -ohjaaja

Pirjon kotisivut

Keholeikki

Miksi kehollista leikkiä kannattaa herätellä? Monilta meistä tämä lapsuudesta tuttu laatu on päässyt ruostumaan!

Keho on varastoinut muistoja, tapahtumia ja tunteita. Keholeikin avulla voi vapauttaa sen, mikä ei ole enää tässä hetkessä tarpeellista kantaa mukana. Keholeikki on kehon oman viisauden tutkimista. Sen avulla laajempi keventyminen ja vapautuminen on mahdollista.

Pirjo rohkaisee seminaarin osallistujia heittäytymään kehotietoiseen leikkiin - herättelemään itseä leikitellen päivän teemoihin.

Pirjo vastaa myös seminaarin päätösosuudesta: auttaa meitä integroimaan seminaarin helmet kehomieliimme ja saattelee meidät näin turvalliselle kotimatkalle.  

Aamupäivän valinnaiset luennot/ työpajat

(klo10.30-12)

Helmi Boese, Saksa

MD, psykiatri, Rosen-terapeutti

Helmin kotisivut

luento (englanniksi, tulkkaus suomeksi)

A.Rosen-terapeutti ja psykiatri - miten sopivat yhteen?

Kutsun sinut tutustumaan terapiavastaanottooni, jossa erilaiset tulokulmat kohtavat. Kerron kokemuksista, haasteista ja kehotietoisisuudessa tapahtuvista eheytymisprosesseista. Mahdollisuuksista ja rajoitteista, potilaskertomuksista ja joistakin terveydenhoitojärjestelmässä tekemistäni kaksoissokkotutkimuksista.

Out of my practice: Rosen Method Bodywork Practitioner and Physician – does it match? I like to welcome you into my therapy space, to discover the environment I am working in: With different perspectives, views and encounters – to share the challenges and joys of healing dynamics in embodied self-awareness - possibilities and limitations; meet my patients and some of the health care system’s double bind procedures.

'

Arnoud van Buuren, Hollanti

MD, psykoterapeutti

Arnoudin kotisivut

työpaja (englanniksi, tulkkaus suomeksi)

B. Pesso Boyden System Psychomotor

Työpajassa Arnoud ohjaa PBSP työskentelyyn liittyviä harjoituksia. Arnoud myös demonstroi työskentelyä ohjaamalla yhdelle henkilölle oman session eli rakennelman. 

Lisätietoa PBSP:stä

In the workshop participants can experience the work by doing excercises while some theory is highlighted on the spot. For one particpants there is an opportunity doing a therapeutic structure.

 

Heidi Valasti

vaativan erityistason psykoterapeutti, traumaterapeutti, auktorisoitu kliininen seksologi

Heidin kotisivut

työpaja

 

D. Seksuaalienergia - padoista virtauksiin

Seksuaalienergian terapeuttinen hoito perustuu pitkään työkokemukseeni seksologina ja seksuaali- ja pariterapeuttina. Tanssiminen on ollut aina lähellä sydäntäni ja joogaaminen ravitsee. Mutta ennenkaikkea ensimmäisestä tantrakurssista v. 1999 alkaneet vuodet ja kokemukset tantran parissa ovat innostaneet. Tämä workshop sopii sinulle, joka olet kiinnostunut tutkimaan omaa seksuaalisuuttasi kehollisin menetelmin, tunnistamaan seksuaalienergiaasi ja mahdollisia tarpeettomia patoja virrassasi. Workshopissa ollaan vaatetettuina.

Seksuaalienergian padot voivat ilmetä melkein minä tahansa nk. toiminnalisena seksuaalihäiriönä kuten haluttomuutena tai orgasmivaikeuksina. Seksuaalienergian pato voi olla missä tahansa kehon seitsemässä energiakeskuksessa (chakrat). Esimerkiksi sydämen alueen tukos voi synnyttää rakastamisen, vastaanottamisen ja antamisen vaikeuksia, kurkun alueen tukos puolestaan vaikeuttaa kommunikaatiota. Tukos jollakin alueella heijastuu toisiin alueisiin, olemmehan me kokonaisuuksia. Kontrolli, joka on eri kuin tietoinen harkinta, kehittyy yleensä elämässä jossain vaiheessa koettujen pelkojen ja häpeän synnyttämänä. Energian virtausta patoavan kontrollin höllentäminen lisää spontaanisuutta ja luottamusta. Kun seksuaalienergia virtaa vapaasti pystyt olemaan spontaani, luotat, nautit itsestäsi ja toisen kanssa sekä toisesta. Uskallat rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta, niin erotiikassa kuin elämässä ylipäätään.

Sensorimotorinen psykoterapia hahmoterapian lisäksi antaa tukevan teoreettisen viitekehyksen terapeuttiseen työskentelyyn. Alexander Lowenin bioenergetiikkamenetelmän käyttö energiapatojen tiedostamisessa ja avaamisessa pohjautuu monessa kohdin samoihin itämaisiin perusteisiin, jotka kuuluvat työskentelyni filosofiseen pohjaan. Jooga- ja tantriset menetelmät ja monipuoliset hengitysharjoitukset ovat työkalupakista runsaassa käytössä ”patojen raivaustyössä”.

Jonna Aaltonen

tanssija

Jonna Aaltonen on freelance-tanssitaiteilija, joka on valmistunut Turun konservatoriosta 1995. Kansainvälisen uran luonut Aaltonen on työskennellyt monipuolisesti tanssin ja teatterin saralla: nykytanssiteoksissa, tanssiteatteri-, musikaali- ja oopperaproduktioissa. Yli 20-vuotisen taiteilijauransa aikana hän on toiminut tanssijana jo yli seitsemässäkymmenessä teoksessa, yli neljänkymmenen eri koreografin kanssa. Aaltonen on työskennellyt kiinnityksellä mm. Norrdans'issa Ruotsissa, VolksOperan baletissa Wien'issä, Itävallassa ja Tukholman Kuninkaallisessa oopperassa (koreografi Mats Ekin ohjaamassa teoksessa Orphée).

Aaltoselle on myönnetty useita sekä valtion, että Suomen Kulttuurirahaston taiteilija-apurahoja. Hänellä on kokemusta myös ohjaajan, harjoituttajan, koreografin assistentin, koreografin ja tanssinopettajan työstä. Lisäksi hän on toiminut sekä tuotannollisissa, että organisaattorin tehtävissä.

työpaja

 

E. KehoNero

KehoNero on liikelähtöinen elämäntaitotyöpaja, jossa aktivoidaan ja stimuloidaan aivoja, muistia ja kehoa luovan liikkumisen, tanssin ja luovan itseilmaisun harjoitteita hyväksi käyttäen. Liikutaan, kohdataan, nähdään, kuunnellaan, tanssitaan ja kannustetaan lempeästi rikkomaan rajoja ja tekemään toisin. Aiempaa liikunta- tai tanssikokemusta ei tarvita.

Tavoitteena:

-kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen vireyden lisääminen

-keho-mieliyhteyden, kehotietoisuuden ja itseluottamuksen vahvistuminen

-vuorovaikutustaitojen kehittyminen

-ilon ja luovuuden, joustavan ajattelun ja toiminnan lisääntyminen arjessa

Työpajakonsepti kehitettiin yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kanssa. Hanke oli osa Euroopan aluekehitysrahaston laajempaa PUMPPU-hanketta (2014). KehoNero suunniteltiin erityisesti aivoterveyttä ylläpitäväksi työpaja-konseptiksi. Useissa tutkimuksissa on todettu, että kulttuuri, taide ja sosiokulttuurinen toiminta vaikuttavat myönteisesti muisti- ja aivotoimintoihin. Sosiaalinen kanssakäyminen, kohtaaminen, kosketus, vuorovaikututus ja yhteisöllisyys, kaikenlainen innostava tekeminen, liikunta, uuden oppiminen, rutiinien rikkominen sekä ajatus- ja toimintamallien pienikin muuttaminen aktivoivat aivoja monipuolisesti ja edistävät siten aivoterveyttä ja muistin toimintaa.

Tanssitaiteilija Jonna Aaltosen ohjaamissa työpajoissa sovelletaan lisäksi tanssi-liiketerapeuttisia menetelmiä, joiden avulla harjoitteisiin pyritään lisäämään liikkeen voimauttavia ja eheyttäviä elementtejä. Työpajatyöskentelyssä korostuvat humaanit arvot, vuorovaikutus, aito kohtaaminen ja läsnäolo, koskettaminen.

 

Iltapäivän valinnaiset luennot/työpajat

(klo13.15-14.45)

Pia Kiviaho-Kallio

englannin ja romaanisten kielten maisteri, opettaja, tanssinopettaja

Työskentelen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa kielten ja viestinnän lehtorina. Käytän opetuksessani kehotietoisia menetelmiä, hyödyntäen tanssinopettaja-taustaani. Olen vuosien varrella kehittänyt oman Business Ballet metodin, jonka lähtökohtana on hengittävä ja virtaava keho luontevan puheilmaisun tukena. Minua kiinnostaa tutkia, miten tanssia ja liikettä voi hyödyntää tanssimaailman kontekstin ulkopuolella.
Pedagogiikkaani voi tutustua lähemmin Dancing English Teacher blogissani

vuorovaikutteinen luento

A.Beam me up, Scotty! Artikuloivan kehon runoutta

Juuri hetkeä ennen kuin Star Trekin Spock palautuu kirkkaana ja terävänä avaruusalukselleen, hänen ääriviivansa ovat epätarkat ja hänen hahmonsa läpikuultava. Tämä ”Beam me up, Scotty” toimii myös metaforana esiintymistaidon opetuksessani, jossa hyödynnän tanssin virtaavuutta opettaessani englannin kielen viestintää Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun ja liiketalouden koulutusohjelmissa. Interaktiivisessa esitelmässäni tarkastelen kehotietoista pedagogiikkaani ja ”Dancing English Teacher” opetukseni kehitystä liiketalouden oppilaitoksessa. http://dancingenglishteacher.weebly.com/

Kaiken esiintymisen lähtökohtana on kehon keskustan tiedostaminen ja jalkojen maaduttaminen. Onnistunut esitys alkaa hiljaisuudesta ja läsnäolosta. Moni hermostunut esiintyjä kiirehtii puhumaan ennen kuin on kehollisesti täysin valmis esiintymään. Kauniisti artikuloiva keho on auki ja hengittää yleisön kanssa. Kädet seuraavat puhetta: ”Käsivartemme alkavat selästä, sillä ne olivat aikoinaan siivet”, sanoi yhdysvaltalainen tanssija Martha Graham. Tai kuten neuvostoliittolaine teatteritieteilijä Stanislavski ilmaisi asian: ”Sormet ovat kehon silmät”. Miksi sitten niin moni epävarma puhuja tarrautuu kiinni kehoonsa, aivan kuin se olisi kainalosauva, sen sijaan että ottaisi tilan kolmiulotteisesti haltuun?

Ennen Haaga-Heliaa työskentelin monta vuotta klassisen baletin ja luovan lastentanssin opettajana. Aloitin vuonna 1975 baletin opiskelun legendaarisen opettajan Margaretha von Bahrin ohjauksessa. Häneltä opin luovuutta ja rohkeutta. Myöhemmin päädyin monen mutkan kautta opettamaan kehotietoista vieraan kielen viestintää. Minua kiehtoo ajatus tuoda tanssia ja liikeilmaisua ympäristöön, jossa ajattelu tapahtuu pääosin päässä. Kehotietoisuus tuo uuden ulottuvuuden tuleville business ammattilaisille. Kuten minulla on tapana sanoa opiskelijoille: ”Älä ole arkajalka” – tunneillani tutkitaan mm. kävelyn vaikuttavuutta ilmaisuun. Liike ja tanssi auttavat opiskelijoita löytämään omat ulottuvuutensa esiintyjinä, niin ettei ilmaisu jäisi kapeaksi ja litteäksi. ”Ole itsesi täydellinen 3D kopio!” Olemalla läsnä kehossamme, luomme artikuloivan kehon runoutta.

Reija Suntio

Rosen-terapeutti, hengityskoulu-, mindfulness - ja jännittäjäryhmän ohjaaja

Lue lisää Reijan työskentelystä...

Lue lisää työskentelystä jännittämisen kanssa...

työpaja

B. Jännityksen hengittävä kohtaaminen

On luonnollista, että jännitämme haastavissa tilanteissa, mutta suhtautumisemme jännittämiseen on useimmiten kovin kielteistä. Siitä halutaan mahdollisimman pikaisesti eroon, se koetaan jotenkin jopa hävettävänä ja halutaan piilottaa. Joskus jännitys alkaa rajoittaa ja hallita elämäämme, kaventaa elinpiiriämme.

Mitä mahtaisi tapahtua, jos tekisimmekin jännittämisen kanssa rauhan? Opettelisimme elämään sen kanssa irtipyristelyn sijaan?

Entä jos näkisimmekin jännittämisen merkkinä syvistä, elävistä tunteista, tarpeista, toiveista ja niiden tyydyttymiseen liittyvästä epävarmuudesta? Mitä tapahtuisi, jos asettuisit vastaanottamaan omat tunteesi ja kehontuntemuksesi ja kuulemaan tarpeitasi? Oppisit keinoja rauhoitella itseäsi myötätuntoisesti?

Tässä workshopissa pysähdymme hetkeksi jännityksen äärelle hellittävästi hengitellen, omiin kehontuntemuksiimme keskittyen psykofyysisen hengitysterapian- ja muiden tunteita sekä autonomista hermostoa säätelevien harjoitusten kautta.

Nämä menetelmät sopivat kaikenlaisten haastavien tunteiden säätelyyn, joten mukaan voi tulla, vaikkei jännittäisikään. Workshopista voit saada ideoita myös terapia-, opetus-, kasvatus-, valmennus tai muuhun ihmissuhdetyöhösi.

 

Marika Kivinen 

laulaja &

Demian Seesjärvi

 laulaja, laulunopettaja, sertifioitu TRE-ohjaaja

MARIKA KIVINEN on laulaja ja laulunopettaja, joka on perehtynyt tapoihin, joilla mahdollistaa vapautuminen kehollisessa ja luovassa ilmaisussa. Keskeistä hänen työssään on ilo, yhteisöllisyys, moninaisuuden tukeminen, rajojen kunnioittaminen ja kehoyhteyden vahvistaminen.

DEMIAN SEESJÄRVI on laulaja, laulunopettaja ja sertifioitu TRE-ohjaaja. Opetustyössään Seesjärvi painottaa turvallisuutta, hyväksyvää vastavuoroisuutta ja läsnäoloa. Työn tärkeitä tavoitteita ovat kehontuntemuksen paraneminen, ruumiin rajojen syvempi tiedostaminen ja kunnioittaminen sekä autenttisen yhteyden löytäminen. Demian on omiin kokemuksiinsa perustuen tutkinut transmiesten äänenmuutosta psykofyysisestä näkökulmasta.

Marikan kotisivut

Demianin kotisivut

työpaja

C. Ääni, laulu ja liiketyöpaja

Ääni on osa ihmisen psykofyysistä rakennetta ja voi toimia väylänä itseilmaisulle, tunteiden näyttämiselle ja kontaktin saamiseksi toisiin. Työssämme laulunopettajina koemme, että laulaminen ja äänenkäyttö ovat tärkeä osa ihmisyyttä ja ihmisen hyvinvointia. Laulaminen ja äänen käyttäminen voi olla riemukasta, iloista, hulvatonta tai arkaa, hiljaista, pientä, ujoa.

Tässä työpajassa aloitamme TRE-harjoituksella, joka johdattaa kehoon, tilaan ja toisiin. Yhdistämme työpajassa myös kuuntelevaa liikettä äänenkäyttöön ja teemme ääni-improvisaatiota ja laulamme. Tilaa on hiljaisuudelle, ei-tekemiselle ja vastustamiselle ja myös rohkeudelle, voimalle ja ihmettelylle, havainnoinnille ja kokeilulle.

Aiempaa laulutaustaa ei tarvita, eikä tarvitse ns. osata laulaa.

 

 

Helmi Boese

MD, psykiatri, Rosen-terapeutti

työpaja

D. Trauma, elämä & liike

Työpaja on jatkoa Helmin aamupäivän luennolle. Helmi havainnollistaa, miten Rosen-menetelmää voi hyödyntää ja miten työskentelyn vaikuttavuutta voi tarkastella lääketieteellisen diagnoosin avulla. Miten trauma purkautuu kehotietoisuudessa?

Työpajassa työskennellään Rosen-menetelmästä tutun kuuntelevan koskeutuksen kanssa.

The workshop will continue with my findings of the morning lecture -

Rosen Method Bodywork (RMB) in Medical Practice in View of Medical Diagnosis – from chronic states via acute transitions to healing. Let us experience the different stages as

In General: Hands-on Practice with RMB Touch -- In Particular: Working with Medical Conditions -- Intrinsic Properties: The Transformation of Trauma into Motion with Embodied Self-Awareness.