Seminaariohjelma pe 27.10.2017

Kaikille yhteinen ohjelma

Riitta Saarikko

kehotietoisuusvalmentaja, työnohjaaja STOry, MMT

seminaarin vastaava järjestäjä, Elämäntaidefoorumi

Tervetuloa seminaariin!

- avaus & tavoitteet

Henna Tarjanne-Lekola

VTM, vuorovaikutuksen mahdollistaja, eheyttävän liikkeen ohjaaja

EHEYS - energian ja liikkeen keskus, ks. kotisivut

Perjantaipäivän ohjelma

-luennoitsijoiden ja työpajaohjaajien esittely

Merja-Riitta Hämäläinen

opettaja, keho- ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija

Merja-Riitan kotisivut

vastaava järjestäjä, Elämäntaidefoorumi

Asetu omaan kehokotiisi

Merja-Riitta Hämäläinen vastaa päivän kokemuksellisista avaus- ja päätösosuuksista:

Liikkeen, tanssin, musiikin ja kuvan siivittäminä toivotamme itsemme tervetulleeksi tähän hetkeen, kohtaamaan itseämme, kohtaamaan toisemme. Kuulemme oman sydämemme sykkeen.

Iltapäivällä päivän ohjelman jälkeen palaamme jälleen yhteen kuulostelemaan: Missä kehokotini tilassa olen nyt? Mitä tunnen? Mitä päivä antoi minulle? Liikutaan, tanssitaan, kuvataan ja peilataan. Mikä on minun rytmini ja sykkeeni juuri nyt?

Riitta Saarikko

kehotietoisuusvalmentaja, työnohjaaja STOry, MMT,

Rosen-terapeutti & Essential motion -ohjaaja

Riitan kotisivut

Miksi ja miten rakentaa kehotietoisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja?

Tunteet aktivoituvat kehossa. Voimme laajentaa tunnetaitoja oppimalla, miten ja missä eri tunteet aktivoituvat sen sijaan, että mentalisoisimme tai kieltäisimme itseltämme tunteiden kokemisen. Toisaalta tarvitsemme taitoa ilmaista tunteita arjen tilanteissa. Luennolla tutkimme, miten kehotietoisuutta voi käyttää apuna myös tunteiden turvallisessa ilmaisussa.

Anni Rinta-Harri

KM, opettaja, työnohjaaja, Trager-terapeutti

Läsnäolemisen tilassa työelämässä

Onko mahdollista olla kotona kehossa myös työelämässä? Miten voi täyden työpäivän sisällä pysähtyä kehotietoisuuden äärelle, olla läsnä itselle ja toiselle? Jos työ on suorituskeskeistä ja vaativaa, voi se aiheuttaa vastustusta ja riittämättömyyden tunnetta. Miten niistä voi päästää irti ja löytää uutta itsestä ja työstään? Miten voin ja saan voida hyvin ja pitää itsestäni huolta? Voiko työstä nauttia ja miltä se tuntuu? Näitä kysymyksiä herättelen vuorovaikutteisella luennolla. Minulla on yli 30 vuoden työkokemus opetustyöstä sekä kokemusta ja koulutusta erilaisista keho-mieli –menetelmistä.

Arnoud van Buuren, Hollanti

MD, psykoterapeutti

Arnoud on valtuutettu PBSP-terapeutti, -ohjaaja ja -opettaja. Lääketieteen tohtorina hän työskenteli riippuvuusproblematiikan parissa 1980-luvulla. 1990-luvulla hän erikoistui psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi, PBSP:hen ja EMDR:ään. Arnoud toimii myös mielenterveystyön opettajana Erasmus-yliopistosssa Rotterdamissa, opettaa useampaa aihetta RINO-Noord Hollandissa, joka on postdoc -jatkokoulutuskeskus psykologeille ja psykoterapeuteille Amsterdamissa.

Arnoudin kotisivut

Avaimia terveeseen tunne-elämään ja toimiviin ihmissuhteisiin

Lapsuuden ja nuoruuden tärkeät ihmissuhteet vaikuttavat, miten kykenemme käsittelemään tunteita ja toimimaan ihmissuhteissa aikuisuudessa. Varhaisille vaillejäämisille ja ihmissuhdetraumoille voidaan luoda uusia korjaavia ja uskottavia muistoja. Uudet, uskottavat muistot tuntuvat kehossa helpotuksena ja hellittämisenä vahvistaen ihmisen tervettä minuutta.

Luennolla hollantilainen lääketieteen tohtori, psykoterapeutti ja psykoterapian opettaja Arnoud van Buuren kertoo Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -menetelmän mahdollisuuksista.

Lisätietoa PBSP:stä

 

 

Perjantain valinnaiset työpajat/ luennot

klo 14-15.30

Arnoud van Buuren

(luento englanniksi, tulkataan suomeksi)

A. Pesso Boyden System Psychomotor - Eheyttävät uudet muistot

Tämä luento käsittelee PBSP-menetelmän viitekehystä ja teoriaa. Miten työskentely toimii käytännössä? Miten korjaavat kokemukset luodaan? 

PBSPstä on saatu apua henkilöille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta, erilaisista riippuvuuksista (seksi, huumeet, alkoholi, sokeri jne.) tai ovat eri tavoin traumatisoituneita. Sitä on käytetty perheterapiassa, pariterapiassa, sielunhoidossa ja työelämän valmennuksissa. Menetelmää pidetään myös terapeuttien omana terapiana – terapeutit käyttävät sitä oman työnohjauksen ja sisäisen kasvun välineenä.

Jos haluat lauantaina osallistua PBSP-työpajaan, on suositeltavaa, että osallistut myös tälle luennolle.

”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan tekniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia, joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.” 
– Bessel van der Kolk, MD

Lisätietoa PBSP:stä

Voit tutustua menetelmään tarkemmin myös menetelmän kehittäjien Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson kotisivuilla (englanniksi). Lue lisää...

 

Heidi Valasti

vaativan erityistason psykoterapeutti, traumaterapeutti, auktorisoitu kliininen seksologi

Heidin kotisivut

työpaja

B. Tangoterapia

Tangoterapia työpajassa esittelen Argentiinassa opiskelemaani ja täällä Suomessa omassa psykoterapeuttisessa työskentelyssä soveltamaani kehoterapeuttista menetelmää. Tangoterapian käyttö sopii psykofyysisyyden huomioiville psykoterapeuteille sekä seksuaali-ja pariterapeuteille, sekä kaikille, jotka haluavat kehittää tietoisuuttaan oman kehon ja mielen yhteyksistä. Työpajassa esittelen tangoterapian taustateorioita ja teemme erilaisia harjoituksia tangomusiikin avulla. Tanssitaitoa ei tarvita.

Tangoterapiassa tanssiotteen eheyttävä syli ja kosketus ovat tärkeitä toisen avulla syntyvää tietoisuutta omasta kehosta, sen ääriviivoista ja ytimestä. Syli, saattelee meidät kokemukseen olla pidelty, tuettu ja rakastettu. Tärkeä väylä omaan kehoon on liike- ja syvätunnon kautta tuleva tietoisuus, kuka olen. Uskomukset itsestä, usein kielteiset ja häpeäsidonnaiset, elävät kehon liikkeissä ja asennoissa. Tangoterapia tukee kehon autenttisia asentoja ja liikkumista sekä liikuttamista.

Elämän energiat muodostuvat kahdesta vastakkaisesta voimasta: feminiinisyydestä (yin) ja maskuliinisuudesta (yang). Tangoterapiassa näitä tutkitaan viejän ja vietävän roolien kautta: ohjaaminen, vastuunotto, luottaminen, kontrollista luopuminen, yhteys toiseen. Samat vastakkaiset voimat, väkevät tunteet ovat vahvasti läsnä argentiinalaisen tangon musiikissa. Jo tangomusiikin kuuntelun jakaminen on hoitavaa, herättää tunteita, muistoja, toiveita. Tangoterapiassa liikumme sekä psykofyysisellä että psykospirituaalisella tasoilla.

 

Scott McLeod (Saksa, USA)

coach

Scott kertoo elämästään näin:

Äitini syntyi Kanadan preerialla, isäni New York Cityssä. Olen asunut Amerikan itä- ja länsirannikoilla; Kalliovuorilla; syrjäseudulla, jossa taloissa ei ollut numeroita eikä sähköä; hektisessä kaupungissa; kylässä, jossa iltaisin kuulin hevosten kavioiden kapsetta ja kattohaikaran pesimässä naapurin katolla. Olen asunut kolmessa maassa: USA (25 vuotta), Kanada (10 vuotta) ja nyt yli 20 vuotta Saksassa. Olen viettänyt kymmenen vuotta meditaatioretriitissä. Olen työskennellyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä, rientänyt mantereelta toiselle ykkösluokassa ratkomaan ongelmia. Olen myös jäänyt työttömäksi kolme kertaa kymmenen vuoden sisällä (YT-neuvottelujen tuloksena, konkurssin jälkeen, toimimattomien henkilökemioiden takia – järjestys ei välttämättä ollut tämä). Tiedän luissani, missä ikinä oletkin, mitä ikinä onkaan tapahtunut, että aina on olemassa uusi askel! Elämäni on harjaannuttanut minusta uusien alkujen asiantuntijan.

työpaja (englanniksi, tulkataan suomeksi)

C. Clean language -taitoa kysymiseen ja kuuntelemiseen

David Groven kehittämä Clean language on coaching -työkalu, joka vähentää vääriä tulkintoja. Menetelmä avaa tien mielikuvitukseen ja kielikuviin, mitä haluaisimme tapahtuvan. Ohjaaja seuraa asiakkaan sanoja ja kehonkieltä sekä peilaa niitä yhdessä tarkentavien kysymysten kanssa.

Onko tilanteemme unta? Testiä? Taistelua? Puutarhaa? Tanssia? Uimista?

Clean language ei pakota muutosta. Se auttaa tutkimaan, mitä on olemassa ja mitä haluaisimme tapahtuvan.

Minulle Clean language on kuin yksinäisessä metsässä oleva tyyni lampi, josta voi nähdä peilikuvan, johon voi sukeltaa ja jossa voi virkistäytyä uimalla. Se palauttaa aina samaan kysymykseen: Mitä haluaisit tapahtuvan?

Tervetuloa mukaan tutkimaan, mitä voi tapahtua kun annamme mielikuvituksen laukata vapaana!

Developed by David Grove, Clean Language minimizes facilitator interpretation. Repeating the words and gestures of the client, and a few exploratory questions, we enter the imagination, the driving metaphors, the images of what we would like to have happen.

Is our situation a dream? A test? A battle? A garden? A dance? A swim?

Clean Language is not a method for forcing change. The aim is to explore, find out what is there already and what we would like to have happen.

I think of Clean Language as a quiet pond in a lonely wood, where we can see a reflection, then dive in, swim freely and come out refreshed, always returning to the same simple question, “What would you like to have happen?”

Join me in a demonstration of what is possible when we let our imagination swim wild!

 

 

Pirkko Kantinkoski

Pirkko Kantinkoski on kulkenut liikkeen ja monenlaisen tanssin polkuja pitkään, esiintyen, opettaen ja uutta opiskellen. Merkityksellisiä näillä poluilla ovat olleet mm tutustumiset Tai chi'hin, butoh-tanssiin, Aleksander-tekniikkaan ja Feldenkrais-menetelmään. Hän on ollut osaltaan avaamassa tietä uusille somaattisille menetelmille Suomessa, mm yhtenä ”senior-Feldenkrais-opettajista.” Pirkon tavoitteena on johdattaa meitä löytämään liikkeen mahdollisuuksia ja mahdollisuuksien liikettä itsessämme. Hyvältä tuntuva, luonnollinen, kokonaisvaltainen liike on meissä. Paljon sitä on mahdollista uudelleen löytää, tietoisesti, rauhallisesti kokeillen, tutkistellen ja löydöistään nauttien.

työpaja

E.Feldenkrais - tietoisuutta liikkeen kautta

Työpajassa luomme uutta tietoisuutta hienovaraisten liikkeen kautta, kokeillen, aistien ja havainnoiden omaa tapaamme liikkua ja toimia. Etsimme ja löydämme oman kehon viisautta.

Feldenkrais-tunti tarjoaa mahdollisuuden sensomotoriseen uudelleenoppimiseen. Työskennellen rauhallisesti ja omien tuntemuksiesi ohjaamana opit lisää uutta mukavuutta ja joustavuutta liikkumiseen ja olemiseen. Harjoitusten myötä opit käyttämään tietoisuuttasi apuna vapautuaksesi turhista jännityksistä ja luodaksesi uusia mahdollisuuksia liikkua ja toimia kevyemmin, ehyemmin ja myös tehokkaammin. 

Työskentelyn prosessi on kokeilla, vertailla ja varioida. Liikkeitä toistetaan useita kertoja rauhallisella tempolla turhaa yritystä ja ponnistelua vähentäen. Näin opit aistimaan hienovaraisemmin, tunnistamaan liikkeesi laadun, luottamaan kokemukseesi ja omaan havaintoosi.

Feldenkrais-tunnit eivät vaadi erityisosaamista. Asuna joustavat ja lämpimät vaatteet. Tunnit sopivat kaikille iästä ja kunnosta riippumatta.

Seminaaribonus: Iltajamit klo 17-19

Iltajamit alkavat tanssitaiteilija Jonna Aaltosen esityksellä:

Secret Charm

(kor. Anu Sistonen, tuottaja ja tukija: Läntinen tanssin aluekeskus, alla olevat kuvat: Teemu Kyytinen)

”Secret Charm” on esiintyjyyden ja tanssijuuden tutkielma: Mistä kumpuaa esiintymisen ydin kahdenkymmenen ammattilaisena työskennellyn vuoden jälkeen? Voiko liikkeeseen tai tanssijan rooliin verhoutua? Teoksen muina sisällöllisinä lähtökohtina ovat informaatioyhteiskunnan tehokkuusvaatimusten ja suorituspaineiden sietäminen tai niiden kestämättömyys ja näistä ajatuksista kumpuava yksilön kaipaus yksinkertaisempaan elämään, aitoon läsnäoloon, kauneuteen ja harmoniaan, rauhallisuuteen ja kiireettömyyteen. Lataa teosesittely

Tanssiesityksen jälkeen vapaata seurustelua, musiikkia ja tanssia. Musiikista vastaavat Marika Kivinen ja Demian Seesjärvi.

Ravintola Kaupinpuistosta saatavilla iltapalaa.