Pesso Boyden System Psychomotor terapeuttikoulutus

 

Tavoitteenamme on aloittaa ensimmäinen 3-vuotta kestävä prosessikoulutus PBSP-terapeutiksi Suomessa (Helsingissä tai Helsingin seudulla). Koulutus alkaa aikaisintaan keväällä 2019.

PBSP-terapeuttikoulutus tarjoaa tehokkaan lisätyövälineen terapeuttista työtä tekeville. Se sopii mm. psykoterapeuteille, kehoterapeuteille sekä luovuuden, hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun parissa eri tavoin työskenteleville. Koulutus tarjoaa osallistujille mentelmäopintojen lisäksi syvällisen terapeuttisen kasvumatkan oman elämän ja minuuden kipukohtien eheyttämiseen.

Tämä kasvumatka sopii erityisesti Sinulle, joka olet jo pitempään työstänyt sisäisyyttäsi ja haluat nyt ottaa uusia voimavaroja työssäsi ja elämässäsi käyttöösi. Toteuttaa omaa ainutlaatuista potentiaaliasi entistäkin täydemmin.

Koulutuksesta vastaavat PBSP-sertifioidut opettajat, vastaavana opettajana Arnoud van Buuren (M.D., psykoterapeutti) Hollannista. Arnoud van Buurenin lisäksi koulutuksessa opettaa useampi opettaja, jotta näkökulma työskentelyyn muodostuisi mahdollisimman laajaksi. Opettajien lisäksi koulutuskokonaisuudessa on mukana PBSP-työnohjaajia (supervisors).  

MITÄ PBSP ON?

Lisätietoja Arnoud van Buurenista

Koulutukseen hakeutuminen:

Koulutusohjelmaan otetaan max. 14 osallistujaa. Pääsyvaatimuksena on aiempi terapeuttinen koulutus ja oma terapia tai ohjattu sisäisen kasvun prosessi. Työskentely terapeuttisessa työssä on eduksi, sillä näin uuden menetelmän voi ottaa lisätyökaluksi nopeasti omaan työhön (ryhmäterapiana tai yksilötyskentelynä). Koulutusohjelmaan hyväksytään opettajien haastattelun kautta. Suotavaa on, että koulutusohjelmaan osallistuja on tutustunut etukäteen menetelmään esim. osallistumalla PBSP-työpajaan, luennolle tai on saanut henkilökohtaisen PBSP-terapiaistunnon. Osallistujan sujuva englannin kielen taito on eduksi (tarvittaessa ryhmäkokoontumisissa on mukana tulkki). Koska PBSP-terapia on uutta Suomessa, koulutuksen aikana osallistujat luovat sujuvaa suomenkielistä sanoitusta PBSP:ssä käytettäville sanonnoille.

Haluan mukaan koulutukseen/ haluan lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja rakenne:

Koulutukseen sisältyy PBSP-teoriamateriaalin lisäksi runsaasti käytännön harjoituksia. Koulutus koostuu 2-4 päiväisistä oppimisjaksoista, omakohtaisesta PBSP-terapiasta, työnohjauksesta, PBSP-terapian tekemisestä omille asiakkaille, loppukokeesta ja akkreditoinnista valtuutetuksi PBSP-terapeutiksi. PBSP-terapian laadukkaassa toteutuksessa oleellinen terapeutin taito on kasvonilmeiden mikroseuranta (microtracking) eli taito tunnistaa affekteja asiakkaan kasvoista sekä taito ymmärtää kehonkielen ja sisäisen kokemuksen yhteyttä.

1. vuosi:

Moduuli Kesto Sisältö
1. 3 päivää Esittely, kehotyöskentely, harjoituksia
2. 3 päivää Harjoituksia
3. 4 päivää Terapiaistunnon tekniikkaa, työnohjausta (1 päivä)
4.  4 päivää Terapiaistunnon tekniikkaa, työnohjausta ( 1päivä, teemana harjoitusten ohjaaminen)

2. vuosi:

Moduuli Kesto Sisältö
5. 4 päivää Erityisteemoja, 1 päivä työnohjausta
6. 4 päivää Erityisteemoja, 1 päivä työnohjausta

2.-3. vuosi:

* oman terapiaryhmän ohjaaminen

* työnohjausta (myös netin kautta mahdollinen)

* yht. 4 kpl omia PBSP-terapiaistuntoja (hyväksytään myös ennen koulutusta saatuja istuntoja valtuutetuilta PBSP-terapeuteilta).

Moduuli Kesto Sisältö
7.  2 päivää loppukoe

* akkreditionti => valtuutetun PBSP-terapeutin pätevyys.

 

Tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä löytyy englanniksi:

PBSP-terapeuttikoulutuksen sisältö

Koulutuksen tarkempi aikataulu selviää, kunhan ensin tiedämme, keitä mielenkiintoiselle ja syvälliselle oppimismatkalle on sitoutumassa. Voit myös esittää toiveita!

Koulutuksen hinta:

Arvio on, että kolmen vuoden aikana toteutettavien lähiopetuspäivien kokonaishinta olisi n. 6000 € + alv 24% , sisältäen lähiopetuspäivien tulkkauksen suomeksi. Hinta tarkentuu, kunhan tiedämme esim. tulkkauksen tarpeen. Tämän lisäksi kustannuksia tulee:

* omista PBSP-istunnoista (3 kpl istuntoja, hyväksytään myös ennen koulutusta saadut PBSP-istunnot valtuutetuilta PBSP-terapeutilta. Neljäs terapia-istunto kuuluu lähiopetuspäiviin.)

* henkilökohtaisista työnohjauksista (käy myös nettipuheluiden ja videoinnin avulla). Tutkintoon vaaditaan työnohjaustunteja yhteensä 35 tuntia, mutta osa näistä sisältyy lähiopetuspäiviin.

* akkreditointi eli pätevyyden osoittaminen (esim. opettajille esitettävä video PBSP-terapiaistunnon ohjaamisesta).

Tavoitteenamme on järjestää terapeuttikouluksen lähiopetuspäivien ennen/ jälkeen avoimia PBSP-työpajoja sekä mahdollisuuksia saada omia PBSP-istuntoja ja työnohjausta pienryhmissä, jotta kustannukset osallistujille jäisivät mahdollisimman kohtuullisiksi.

 

Ota yhteyttä ja kerro kiinnostuksestasi!

HALUAN MUKAAN KOULUTUKSEEN/ HALUAN LISÄTIETOJA

Jos olet kiinnostunut PBSP-terapeuttikoulutuksesta, seuraava mahdollisuus tutustua työskentelyyn Suomessa on 31.8.-1.9.2018 järjestettävä työpaja:

PBSP-workshop 31.8.-1.9.2018

 

Lisätietoa koulutuksesta Suomessa/ vastaava järjestäjä:

Riitta Saarikko

riitta(at)viisaskeho.fi

puhelin 050 3676891

Kotona kehossa....