Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP)

Korjaavat uudet muistot

UUDET NETTISIVUT - TUTUSTU!

PBSP.FI

”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan tekniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia, joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.” – Bessel van der Kolk, MD

 

TERAPEUTTIKOULUTUS 2019-2021

TUTUSTUMISPÄIVÄ TURUSSA 25.9.2020

AVOIN TYÖPAJA 13.-14.11.2020

PBSP on arvostettu ja palkittu menetelmä, joka auttaa korjaamaan menneisyyden ihmissuhteissa syntyneitä vaikeitakin traumoja. Se sopii henkilöille, jotka etsivät tehokasta ja täsmällistä menetelmää eheämpään tunne-elämään, sisäiseen tasapainoon ja hyvinvointiin sekä haluavat lisätä kykyä luoda tyydyttäviä ja läheisiä ihmissuhteita. Terapeuteille se tarjoaa merkittävän työkalun ammatilliseen osaamiseen.

Työstätkö tunnehaavoja tai menneisyyden vaikeita ihmissuhteita? Pohditko, miten voisit parhaiten auttaa asiakkaitasi näissä asioissa?

Olet ehkä hyvinkin tietoinen elämäntarinastasi ja käsitellyt vaikeisiin kokemuksiisi liittyviä kipeitä tunteita. Silti sinulla on kalvava tunne tai aavistus, että jotakin tärkeää on ratkaisematta sisäisessä eheydessäsi.  Terapiasta tai sisäisestä kasvuprosessista huolimatta elämäsi on liikaa selviytymistä ja kompromisseja suhteessa elämäniloon ja oman täyden potentiaalisi toteuttamiseen. Elämässäsi toistuu samankaltaiset epäonnistumiset ja pettymykset. Saatat olla yliherkkä ympäristön paineille, kärsiä liian voimakkaista tunnereaktioista, ahdistuksesta, traumasta, masennuksesta tai riippuvuuskäyttäytymisestä voi olla vaikea irrottautua. Kuulostaako tämä tutulta?

PBSP on menetelmä, jota on menestyksekkäästi käytetty edellä kuvattujen häiriöiden hoitamisessa. Se auttaa pureutumaan täsmällisesti ongelmakohtiin.

Mitä työskentelyssä tapahtuu?

Menetelmän ideana on luoda uusia symbolisia ”muistoja”, jotka korjaavat traumojen ja vaille jäämisten luomia automaattisia reaktiomalleja. Uusi muisto kuvailee, millaista elämä olisi ideaalisesti ollut, jotta ihmisen luonnolliset biologiset kehitystarpeet olisivat täyttyneet hänen kannaltaan suotuisasti. Terapeutti fasilitoi asiakasta luomaan uuden symbolisen muiston. Terapeutti seuraa äärimmäisen tarkasti asiakkaan affekteja kasvoista ja kehonkieltä, jotta uusi muisto vastaisi täsmällisesti sitä, mitä asiakas olisi aikoinaan oikeasti tarvinnut. Hän auttaa myös käsittelemään vaihtoehtoisen muiston uskottavuuden esteenä olevia tekijöitä ("holes in the roles").  Kun ihminen on valmis tunnetasolla hyväksymään uudenlaisen mahdollisuuden oman elämän kulusta, tuntuu se helpotuksena ja kehossa rentoutumisena. Todellisen elämän muistot säilyvät tarinana, mutta tunnetason kiinnittyminen niihin vähenee tai häviää. Korjaavat muistot vahvistavat sisäistä eheyttä, lisäävät kykyä käsitellä tunteita ja stressiä. Myös kyky solmia terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita kasvaa.

Työskentely tapahtuu usein ryhmässä, jossa ryhmän jäsenet voivat asettua asiakkaan tarvitsemien ideaalisisten henkilöiden rooleihin. Myös henkilökohtainen yksilötyöskentely on mahdollista. PBSP-menetelmä sopii hyvin täydentämään muita terapioita, kuten psykoterapiaa. Se nopeuttaa prosessia ja auttaa saattamaan loppuun, luomaan korjaavan kokemuksen, kun jokin vaikea asia on noussut esiin. Asioista puhuminen, niiden ymmärrys tai tunteiden ilmaisu ei aina riitä. Korjaava muisto avaa ihmisessä mahdollisuuksia, joita aiemmin hän ei ole kokenut mahdollisiksi.

Toimitko terapeuttina tai terapeuttisella alalla? Kaipaatko tehokasta työtapaa käsitellä asiakkaidesi kiintymyssuhteisiin liittyvää problematiikkaa?

PBSP tarjoaa ainutlaatuisen tavan käsitellä ihmissuhteissa ja varhaisissa kiintymyssuhteissa tapahtuneita vaurioita.

Monissa terapiasuuntauksissa terapeutti edustaa asiakkaalleen hyvää ihmissuhdetta. Asiakas kiinnittyy terapeuttiin, ja tätä myös käytetään työskentelyssä apuna. PBSP filosofiassa asia nähdään toisin: terapeutti pysyttelee asiakkaan tarinan ulkopuolella. Menetelmässä on nerokas tapa käsitellä asiakkaan terapeuttiin asettamia projektioita välittömästi niiden noustua esiin. Lähestymistapa tukee asiakkaan tervettä aikuisuutta ja kykyä käsitellä hyvin varhaisia ja vaikeita kiintymyssuhteessa tapahtuneita häiriöitä.  Terapeuttiin kohdistuvat asiakkaan haavoittuneisuudesta johtuvat odotukset ja projektiot vähenevät sekä tarve kannatella asiakkaan tunteita pienenee. Tämä tukee terapeutin jaksamista vaativassa ihmissuhdetyössä ja vähentää uupumisriskiä.

Kenelle PBSP:stä on hyötyä?

PBSPstä on saatu apua henkilöille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta, erilaisista riippuvuuksista (seksi, huumeet, alkoholi, sokeri jne.) tai ovat eri tavoin traumatisoituneita. Sitä on käytetty perheterapiassa, pariterapiassa, sielunhoidossa ja työelämän valmennuksissa. Menetelmää pidetään myös terapeuttien omana terapiana – terapeutit käyttävät sitä oman työnohjauksen ja sisäisen kasvun välineenä. PBSP on erittäin toimiva menetelmä henkilöille, jotka ovat olleet omalla sisäisen kasvun polulla jo jonkin aikaa.

Kenelle PBSP ei sovi?

Moniin toisiin terapeuttisiin menetelmiin verrattuna PBSP pureutuu ihmisen ongelmakohtiin nopeasti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää, että asiakkaalla on kyky ylläpitää yhteyttä oman persoonansa eheään ja aikuiseen osaan, joka kykenee säätelemään tunnetilaa ja terapeuttista prosessia. PBSP-terminologialla sanotaan, että terapeutti keskustelee aina asiakkaan "pilotin" eli minuuden toimitusjohtajan kanssa. Jotkut tarvitsevat vakauttavaa terapiaa ennen PBSP-työskentelyyn siirtymistä. Huomaa myös, että PBSP -terapian tavoitteena on luoda korjaavia kokemuksia - ei ohjata asiakasta ensisijaisesti kokemaan uudelleen menneisyyteen liittyviä tuskallisia tunteita. 

PBSPn kehittivät Diane Boyden-Pesso ja Albert Pesso

PBSP on kehittynyt 1960-luvulla Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson elämäntyönä. PBSPn teoria ja tekniikat liittyvät läheisesti neurotieteeseen, peilisoluihin, empatiaan, moraaliin sekä kielen ja sanojen merkitykseen kokemuksen rakentajana.

Tällä hetkellä tuhannet terapeutit ovat saaneet PBSP –koulutusta. Valtuutettuja PBSP –terapeutteja toimii USAn lisäksi 11 eri maassa. Koulutusta on tarjottu mm. seuraavissa yliopistoissa ja instituuteissa: Harward, McLean Hospital, Tufts, B.U., Univ.of Groningen, Univ. of Freiburg, Univ. of Osnabruck ja the Free University of Amsterdam.

Suomessa PT-Kustannus järjesti PBSPstä tutustumispäivän vuonna 2013. Syksyllä 2015 Albert Pesson oli tarkoitus tulla Suomeen ohjaamaan kaksipäiväinen seminaari. Valitettavasti tilaisuus peruuntui, sillä Pesso sairastui vakavasti. Korkean iän saavuttaneet Diane ja Albert menehtyivät peräkkäin keväällä 2016.

Suomen koulutusohjelman vastaavat opettajat

Ensimmäinen PBSP-terapeuttikoulutusryhmä aloitti Suomessa kesäkuussa 2019.

Arnoud van Buuren

Arnoud van Buuren (s.1956) on valtuutettu PBSP-terapeutti, -työnohjaaja ja -opettaja. Lääketieteen tohtorina hän työskenteli riippuvuusproblematiikan parissa 1980-luvulla.1990-luvulla hän erikoistui psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi, PBSP:hen ja EMDR:ään. Vuodesta 1994 alkaen hän on käyttänyt asiakastyössään (henkilökohtaisesti ja ryhmissä) PBSP:tä. Valtuutetetun PBSP- opettajapätevyyden hän sai v. 2014. Arnoud toimii myös mielenterveystyön opettajana Erasmus-yliopistossa Rotterdamissa, opettaa useampaa aihetta RINO-Noord Hollandissa, joka on postdoc -jatkokoulutuskeskus psykologeille ja psykoterapeuteille Amsterdamissa.

Lisätietoja Arnoud van Buurenista

Sally Potter

BACP-Accredited relationship therapist, M.A., M.Sc. ja PBSP-opettaja

Sally Potterilla on yksityisvastaanotto Manchesterissa, jossa hän tarjoaa yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaa. Hänen erityisosaamistaan ovat ahdistushäiriöt, masennus, tuki elämänmuutoskohdissa, vanhemmuus, työhön liittyvät haasteet ja organisaatiodynamiikka. Sally Porter on toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan johdon coachina ja johtajuuskonsulttina. Hänellä onkin aivan erityinen näkemys ja kokemus, miten PBSP:tä voidaan soveltaa työyhteisöjen ja johtajuuden kehittämisessä.

 

Lisätietoja Sally Potterista

Tulossa olevat PBSP-koulutukset Suomessa:

PBSP-PÄIVÄ TURUN KESÄYLIOPISTOSSA

PBSP -työpaja - ARNOUD VAN BUUREN

Kiinnostaako sinua PBSP-terapeuttikoulutus? Seuraavan koulutusryhmän aloitusta ei ole vielä päätetty, mutta lue lisää koulutuksesta ja ilmoita kiinnostuksestasi!

PBSP -TERAPEUTTIKOULUTUS 

Liity mukaan keskustelemaan PBSPstä Facebook-ryhmään

PBSP in FinlanD fACEBOOKISSA 

Menneet PBSP-seminaarit Suomessa:

Seminaari 5.10.2013 - Petra Winnette

Kotona kehossa -seminaari 2017 - Arnoud van Buuren

Seminaaripäivä 15.3.2018 - Arnoud van Buuren

Seminaaripäivä 17.5.2019 - Sally Potter

Haluatko tietoa tulevista tapahtumistamme?

Liity Kotona kehossa -uutiskirjeen tilaajaksi. Se ilmestyy muutaman kerran vuodessa (ei jatkuvaa mainospostia) ja kertoo ajankohtaisista blogeista, uusista ”tuulista” ja tapahtumista.

TILAA KOTONA KEHOSSA UUTISKIRJE

tietosuojaseloste

PBSP-koulutusta järjestää:

Viisas Keho Oy

Riitta Saarikko

kehotietoisuusvalmentaja, työnohjaaja STOry, MMT

050 367 6891

riitta [at] viisaskeho.fi