KOTONA KEHOSSA -uutiskirjeen tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Riitta Saarikko, Tmi Aqua Qi

Vestanvikintie 63

25830 Västanfjärd

puhelin 050 367 6891

riitta(at)viisaskeho.fi

2. Rekisterin nimi

Kotona Kehossa -uutiskirje

Viisas Keho -uutiskirje

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tmi Aqua Qi:n/ Elämäntaideyhdistys ry:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu

Tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi

Tmi Aqua Qi:n/ Elämäntaideyhdistys ry:n toimintaa edistävät kyselyt ja tutkimukset

Analysointi ja tilastointi

4. Rekisterin tietosisältö

Tilanteesta ja asiakassuhteesta riippuen voidaan rekisteröidystä tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:

Nimi, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot.

Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissään kunnes rekisteröidyn ja Tmi Aqua Qi:n/ Elämäntaideyhdistys ry:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse muun muassa www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset

Rekisteröityjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Tmi Aqua Qi:n/ Elämäntaideyhdistys ry:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain Riitta Saarikolla tai hänen valttuuttamallaan henkilöllä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja asiakas- ja markkinointirekisteriin on talletettu. Voit tarvittaessa pyytää tietojesi korjaamista.

Voit pyytää poistamaan itsesi Kotona kehossa -uutiskirjeen postituslistalta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen riitta(at)viisaskeho.fi. Uutiskirjeemme voit perua myös uutiskirjeen lopussa olevasta ”unsubscribe” -painikkeesta.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus rekisteritoiminnasta. Suomessa valitukset osoitetaan tietosuojavaltuutetun toimistoon. Ensisijaisesti suosittelemme kuitenkin yhteydenottoa rekisterinpitäjälle.